Asertivita
Málo kdy uslyšíte důležité, že asertivní chování se pojí se sebevědomím. Zdravé sebevědomí je přitom hlavním aspektem, který asertivita vylepšuje a mění. Získáte tak na pracovišti nejen skvělý nástroj komunikační, ale nový osobní postoj. Získejte novým postojem respekt a úctu a ovlivněte tak chování ostatních k vám. Asertivita řeší dva opoziční extrémy: 1. na jedné straně postoj s tendencí – agresivity 2. na straně druhé postoj s tendencí – submisivity. S asertivitou nastavíte vědomým a rozeznatelným způsobem zlatou střední cestu chování a jednání na pracovišti a ovlivníte tak jednoznačně i vzájemné chování kolegů. Asertivita pomáhá získat respekt a úctu. Respekt a úctu k druhému, ale zároveň také k sobě! Kultivační forma proto pracuje především s úpravou vědomí vlastní hodnoty člověka. Úprava kvality sebevědomí je cíleným a důstojným vývojem každé zralé osobnosti. Seminář má charakter sdílení a možnosti vzájemné inspirace. Přidaná hodnota je ve sdílení praktických osobních zkušeností, v komorní skupině do 14 osob. Kurz je možné hloubkově absolvovat na pokračování, formou více tréninkových lekcí.
Od 8 hodin až po 1 den.
Jak asertivitu denně prakticky používat.
Jak se asertivitou bránit, ale zároveň kultivovat celou situaci.
Proč se asertivita nejvíce pojí se sebevědomím.
Zlepšíte pozorné naslouchání v komunikaci.
Co jsou hlavní pilíře asertivity.
Jak jí využít jako nástroj pro vzájemný respekt a úctu.
Techniky k udržení dobré pozornosti.
Zjistíte jak použít sebeuvědomění v komunikaci.
  • Všichni účastníci obdrží tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlou inspiraci k tématu.

  • V ceně je cestovné a stravné lektora.

  • Veškeré tiskoviny, psací potřeby, interaktivní techniky, případně vlastní projektor.

  • Následně možná návazná diskuse nebo individuální konzultace na 60 minut.


Firemní školení jsou dle témat vytvářeny přímo na míru klientovi a jeho prostředí. Veškerá konzultace je na osobní úrovni, s vysokým důrazem na individuální potřeby klienta a společnosti. Termíny i ceny jsou součástí individuální domluvy dle rozsahu a potřeb zakázky.
Co vše kurz obsahuje?
Moje profese, je můj koníček, smysl života a vášeň, protože: “Co učím, to žiju.”
Eva Tesařová
Perfekcionalista s výrazností extroverta.
Intuitivní tip s empatií a velkou životní energií.
Práce je můj koníček a základem mé práce je postoj: "Co školím, to žiji". Svou profesi úspěšně aplikuji do svého osobního života. A můj osobní život, je současně mou nejlepší profesní vizitkou.
Ve vzdělávacích aktivitách, za posledních 10 let praxe, spojuji schopnost holistického nadhledu na člověka, v pracovní i osobní oblasti. Zohledňuji neoddělitelná spojení mentální, psychické a fyzické kondice. S těmito komplexními informacemi pak efektivně pomáhám svým klientům v jejich rozvoji ve všech životních tématech.
Lektorka
Andragožka
Koučka
Odborná mentorka osobnostního rozvoje
Majitelka spol. SOULAD školení
Odborný specialista v oblasti Mobbingu a poradce krizové intervence
Připraveni na to se vzdělávat? Vyzkoušejte tento kurz.
Kde probíhá tento kurz?