Efektivní komunikace
Seminář komunikace cílí na efektivní a profesionální úroveň komunikace na pracovišti. Zásadní důraz bude v semináři kladem na význam slova efektivní. Efektivní komunikace přináší: více vzájemného pochopení, více synchronicity, lepší spolupráci, lepší výsledky, spokojenost a hlavně, dobré vztahy. Protože efektivní komunikace, je prostě lepší komunikace. Seminář je vytvářen formou neformální a přátelské atmosféry, s interaktivními technikami, vzájemností a pohodou.
1. Naučíte se sledovat, jak mluvíte
2. Formovat efektivně co říkáte
3. Vnímat jak to říkáte a jak používáte intonační i neverbální projev
4. Jak svým projevem ovlivňujete jednání s kolegy či klienty
V komunikačních technikách kurzu naleznete nečekaně jednoduché způsoby kultivace svého projevu. Vedou ke srozumitelnému jednání s druhými a harmonizují sociální vztahy v soukromí, na pracovišti, plus vytváří nadstandartní klientské vazby. Naučíte se používat vyrovnaně racionální a emocionální způsoby projevu. Nebuďte tím, o kom říkají: „Dokud mlčel, byl to alespoň filozof.“ Seminář má charakter sdílení a možnosti vzájemné inspirace. Přidaná hodnota je ve sdílení praktických osobních zkušeností, v komorní skupině do 14 osob. Kurz je možné hloubkově absolvovat na pokračování, formou tréninkových lekcí.
Od 8 hodin až po 1 den.
Všechny formy komunikace, verbální, neverbální, intonační.
Tři způsoby vyjadřování, racionální, emocionální, behaviorální.
Kdo mluví a s kým mluví, vědomé chování.
Obranné mechanismy v jednání.
Techniky k udržení dobré pozornosti.
Jak pohlídat neverbální projev.
I komunikace má svá pravidla, když je nemáš „nabouráš“.
Sebeuvědomění v konverzaci.
  • Všichni účastníci obdrží tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlou inspiraci k tématu.

  • V ceně je cestovné a stravné lektora.

  • Veškeré tiskoviny, psací potřeby, interaktivní techniky, případně vlastní projektor.

  • Následně možná návazná diskuse nebo individuální konzultace na 60 minut.


Firemní školení jsou dle témat vytvářeny přímo na míru klientovi a jeho prostředí. Veškerá konzultace je na osobní úrovni, s vysokým důrazem na individuální potřeby klienta a společnosti. Termíny i ceny jsou součástí individuální domluvy dle rozsahu a potřeb zakázky.
Co vše kurz obsahuje?
Moje profese, je můj koníček, smysl života a vášeň, protože: “Co učím, to žiju.”
Eva Tesařová
Perfekcionalista s výrazností extroverta.
Intuitivní tip s empatií a velkou životní energií.
Práce je můj koníček a základem mé práce je postoj: "Co školím, to žiji". Svou profesi úspěšně aplikuji do svého osobního života. A můj osobní život, je současně mou nejlepší profesní vizitkou.
Ve vzdělávacích aktivitách, za posledních 10 let praxe, spojuji schopnost holistického nadhledu na člověka, v pracovní i osobní oblasti. Zohledňuji neoddělitelná spojení mentální, psychické a fyzické kondice. S těmito komplexními informacemi pak efektivně pomáhám svým klientům v jejich rozvoji ve všech životních tématech.
Lektorka
Andragožka
Koučka
Odborná mentorka osobnostního rozvoje
Majitelka spol. SOULAD školení
Odborný specialista v oblasti Mobbingu a poradce krizové intervence
Připraveni na to se vzdělávat? Vyzkoušejte tento kurz.
Kde probíhá tento kurz?