Zásadní zvraty, osobní pády. Kolabsy kolektivní dynamiky a nesoulad.
Přihlaste se na první konzultaci zdarma a objevte potenciál, který se ve vás skrývá.
Podpora krize
Zásadní zvraty, osobní pády. Kolabsy kolektivní dynamiky a nesoulad. Vztahová patologie, týmové brzdy, rozpad firemní strategie. Krizové situace týmů, mobbing, mezilidská šikana, vliv prostředí. Sestup obchodních výsledků a klientská recese.

Co vás aktuálně nejvíc brzdí?
Potřebuješ osobní podporu a zpětnou vazbu na sebe?
Cítíš osobní pocit vyhoření a potřebuješ záchranné lano?
Vidíš kolabs nebo vyhoření na některých svých členech týmu?
Nevíš odkud přichází rozkol, ale vnímáš, že existuje element rozvratu?
Potřebuješ zjistit důvod sestupu u jednotlivců?
Potřebuješ analýzu situace a supervizi týmových pracovníků?
Potřebuješ návod pro řešení kolektivní disharmonie a fluktuace?

Co se naučíš?

Co spolu projdeme?

Rád by ses dozvěděl ještě něco dalšího? Zavolejme si!
Asertivita
Efektivní komunikace
Prevence šikany na pracovišti
Krizová intervence
Prevence vztahové patologie
Psychohygiena
Prevence vyhoření
Supervize

Metodiky řešení firemních krizí způsobených vztahovou patologií a klíčovými řídícími elementy jsou certifikované dokumenty zpracované MPSV. ( Ministerstvem práce a sociálních věcí)

Dostanete metodiky pro řešení firemní krize v interních oblastech a vztahových vazbách.

Bude poskytnuta osobní mentoringová forma podpory jednotlivců v týmu, kteří problematicky zvládají týmovou souhru.

Zpravuji supervizi kolektivu nebo vybraných osob.

Dostanete kvalitní zpětnou vazbu na osobu, která se ocitla v krizi a vytváří pracovní i osobní kolabs.

Dostanete kvalitní zpětnou vazbu na své řízení týmu.

Jak probíhá spolupráce?
Pro mé představení mohu vytvořit dvouhodinovou přednášku, obsahově kombinací dvou až tří programů.
Můžeme nejprve zvážit individuální konzultace s jednotlivci z týmu.
Sejdeme se na společné schůzce, tvé požadavky individuálně posoudím a navrhnu individuální řešení pro firemní kulturu, týmy i pro samotné jednotlivce.
Proč zrovna já?
Konzultace ZDARMA
Každá konzultace o vytváření společných záměrů seminářů, školení je zdarma.
Spolupráce se světovými kapacitami v oboru rozvoje myšlení, manažerských dovedností a životního stylu.
Všechny nabídky a materiály k nim jsou vždy zdarma.
Všechny nabídky se komponují na míru znovu a znovu, jak se více poznáváme a tvoříme.
firemních i korporátních celků.
50
úspěšných životních posunů a profesních progresů.
80%
státních organizací.
70
působím na trhu.
10 let
zkušeností s osobním rozvojem.
20 let
Nevíš si rady a máš případné dotazy? Zarezervuj si konzultaci!

Chci tvořit nové příležitosti

Být inspirací pro své kolegy

Chci veselejší prostředí

Podpora své komunity

Být podporou pro druhé

Nechci vyhořet

Chci tvořit efektivní tým

Stanu se příkladem

Kontaktní údaje
Tyršův vrch 150, Liberec 463 11
Fakturace
DIČ
IČO
Sovova 584/2 Liberec 14, 460 14
Prague Business Club
Václavské nám. 10, 110 00 Nové Město
Adresa
Kontakty