Prevence šikany na pracovišti
Máte pocit, že pracujete v důstojném prostředí kvalitních mezilidských vztahů? Pokud ne, zvažte, zda můžete stav situace na pracovišti změnit. Školení řeší prevenci proti sedmi druhům šikany. Téma seznamuje s tím, jak každá z forem začíná, jaké má důvody, jejich různost a také způsob jejich řešení. Všechny formy mají tři záchytné fáze, jejich pojmenování je nutné k nastavení správného řešení situace. V tématu se dozvíte jaké praktické firemní nástroje použít k prevenci nebo rychlé eliminaci jevu na pracovišti. Ověříte si na desítkách skutečných případových studií v ČR. Všechny podklady k prevenci šikany na pracovišti jsou zastřešeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde se program od roku 2018 aktivně aplikuje na 194 správách a samosprávách ČR, firmách i organizacích. Program vychází z metodik MPSV a Úřadu vlády a je podporován jedinou odbornou institucí Mobbing free institut ČR. Firma či organizace v sérii školení obdrží návod a metodiky na školení personálních pracovníků nebo manažerských pozic. Seminář prevence šikany na pracovišti je vhodný pro všechny pracovní pozice, vedoucí i zaměstnance. Všichni se v podobných nekomfortních situacích často nevědomě nebo vědomě ocitají a nástroje k řešení jsou mimo tento kurz téměř neznámé.
Od 8 hodin až po 1 den.
Formy šikany
Projevy a průběh šikany
Důsledky šikany
Vymezení vztahové patologie
Základní postupy při zjištění vztahové patologie na pracovišti
Diagnostika, určení formy, eliminace a prevence
Případové studie
Strategie řešení a inventarizace útoků
Podpora vedení společnosti v řešení jevu
Důsledky a rizika
Prevence a vzdělávání
  • Všichni účastníci obdrží tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlou inspiraci k tématu.

  • V ceně je cestovné a stravné lektora.

  • Veškeré tiskoviny, psací potřeby, interaktivní techniky, případně vlastní projektor.

  • Následně možná návazná diskuse nebo individuální konzultace na 60 minut.


Firemní školení jsou dle témat vytvářeny přímo na míru klientovi a jeho prostředí. Veškerá konzultace je na osobní úrovni, s vysokým důrazem na individuální potřeby klienta a společnosti. Termíny i ceny jsou součástí individuální domluvy dle rozsahu a potřeb zakázky.
Co vše kurz obsahuje?
Moje profese, je můj koníček, smysl života a vášeň, protože: “Co učím, to žiju.”
Eva Tesařová
Perfekcionalista s výrazností extroverta.
Intuitivní tip s empatií a velkou životní energií.
Práce je můj koníček a základem mé práce je postoj: "Co školím, to žiji". Svou profesi úspěšně aplikuji do svého osobního života. A můj osobní život, je současně mou nejlepší profesní vizitkou.
Ve vzdělávacích aktivitách, za posledních 10 let praxe, spojuji schopnost holistického nadhledu na člověka, v pracovní i osobní oblasti. Zohledňuji neoddělitelná spojení mentální, psychické a fyzické kondice. S těmito komplexními informacemi pak efektivně pomáhám svým klientům v jejich rozvoji ve všech životních tématech.
Lektorka
Andragožka
Koučka
Odborná mentorka osobnostního rozvoje
Majitelka spol. SOULAD školení
Odborný specialista v oblasti Mobbingu a poradce krizové intervence
Připraveni na to se vzdělávat? Vyzkoušejte tento kurz.
Kde probíhá tento kurz?