Rozvoj osobního potenciálu
Kurz zaměřený na rozvoj silných profesních stránek, ale i na poznání sám sebe. Nabídněte svému týmu možnost objevit své vlohy pro rozvoj profesních kvalit. 1. Náhled na lidský potenciál, který je bohatstvím vrozených dispozic. 2. Náhled nově na danou osobnost na základě jednoduché diagnostiky. 3. Uvědomění, že nic takového jako nedostatky nebo chyby nejsou. Jsou to jen lidské rozdíly a různosti našich zkušeností a schopností. Kurz nabízí srozumitelné techniky a návody k rozvoji profesního i osobního potenciálu a úspěchu. Největší Řecká nadčasová moudrost vytesaná v Delfách do kamene zní: „Poznej sám sebe“. Všechny lidské posuny, skoky ve zralosti osobnosti, nebo vymanění se z potíží, startují v momentě pojmenování toho, kdo jsme a ve správném pojmenování situace nebo příležitosti, ve které se osobnost nachází. Základ všeho je pojmenování a rozhodnutí. Na kurzu objevíte jednoduché návody a ukazatele, jak specifikovat své talenty a jak posílit jejich efektivitu. Školení, které osloví a nenechá nikoho dále v životě stát. Přidaná hodnota školení je ve sdílení praktických osobních zkušeností, v komorní skupině do 14 osob. Kurz je možné hloubkově absolvovat na pokračování, formou více tréninkových lekcí.
Od 8 hodin až po 1 den.
Co je osobní potenciál a jak ho vnímat.
Návod, jak osobní potenciál navnímat a pojmenovat.
Jednoduchou diagnostiku typu a z ní možnosti rozvoje.
Jak na své osobnosti pracovat a rozvíjet ji.
Jak použít sebeuvědomění
Techniky k udržení dobré kondice.
Pojmenování nových rolí a v nich uplatnění své jedinečnosti.
  • Všichni účastníci obdrží tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlou inspiraci k tématu.

  • V ceně je cestovné a stravné lektora.

  • Veškeré tiskoviny, psací potřeby, interaktivní techniky, případně vlastní projektor.

  • Následně možná návazná diskuse nebo individuální konzultace na 60 minut.


Firemní školení jsou dle témat vytvářeny přímo na míru klientovi a jeho prostředí. Veškerá konzultace je na osobní úrovni, s vysokým důrazem na individuální potřeby klienta a společnosti. Termíny i ceny jsou součástí individuální domluvy dle rozsahu a potřeb zakázky.
Co vše kurz obsahuje?
Moje profese, je můj koníček, smysl života a vášeň, protože: “Co učím, to žiju.”
Eva Tesařová
Perfekcionalista s výrazností extroverta.
Intuitivní tip s empatií a velkou životní energií.
Práce je můj koníček a základem mé práce je postoj: "Co školím, to žiji". Svou profesi úspěšně aplikuji do svého osobního života. A můj osobní život, je současně mou nejlepší profesní vizitkou.
Ve vzdělávacích aktivitách, za posledních 10 let praxe, spojuji schopnost holistického nadhledu na člověka, v pracovní i osobní oblasti. Zohledňuji neoddělitelná spojení mentální, psychické a fyzické kondice. S těmito komplexními informacemi pak efektivně pomáhám svým klientům v jejich rozvoji ve všech životních tématech.
Lektorka
Andragožka
Koučka
Odborná mentorka osobnostního rozvoje
Majitelka spol. SOULAD školení
Odborný specialista v oblasti Mobbingu a poradce krizové intervence
Připraveni na to se vzdělávat? Vyzkoušejte tento kurz.
Kde probíhá tento kurz?