Skip to main content Skip to search

Školení

FIREMNÍ MANAŽERSKÁ TÉMATA

 1. Leadership
  Schopnosti vedení lidí a týmů, rozdíly mezi manažerem a leaderem, osobnostní růst.
 2. Taktní asertivita
  Leader musí jít příkladem, schopnost kultivované komunikace s respektem.
 3. Optimalizace řízení
  Jak nastavit trvalou změnu, její udržitelnost a nenáročnost v řízení.
 4. Rozhodovací pasti
  Manažerské rozhodování, jeho pasti a možnosti, jak rychle a efektivně řešit.
 5. Inovace, kde se skrývá
  Inovace s procesu, jak jí nadefinovat, nastavit, udržet, kreativní proces.
 6. Delegování
  Schopnost delegování spočívá ve schopnosti rozhodování a také v kvalitní důvěře.
 7. Vedení porad
  Porada aneb jak si neskákat do řeči, řešit, respektovat, vzájemně si naslouchat, mít osu.
 8. Manažerské prezentace
  Schopnost zaujmout, osobní příklad ve srozumitelnosti, schopnost přesvědčit.
 9. Paměť pro manažerské dovednosti
  Paměť pro manažera-základ pro schopnost prezentovat, základ pro kreativitu.
 10. EQ manažera
  Emoční inteligence, schopnost rozumět lidem, motivovat, inspirovat, řídit.
 11. Firemní kultura
  Kultura firmy, je její mapa, její srozumitelnost a nastavení směru, i její vizitka.
 12. Motivace týmů
  Manažerské metody, schopnost motivovat sebe, jít příkladem a motivovat druhé.
 13. Prevence syndromu vyhoření
  Prevence stresu, dlouhodobého stavu bezcílnosti a ztráty smyslu práce i života.
 14. Proč manažeři selhávají
  Praktické důvody proč i s dobrým účelem slepě ztrácíme schopnost vést lidi.
 15. Turbolentní time-management
  Manažerské priority práce i osobního života, spěch, prokrastinace, multitasking.
 16. Vítězné taktiky
  Komunikační a vyjednávací taktiky, práce s neverbální komunikací a rétorikou.
 17. Facilitace projektůaneb průvodce vedení porad a jednání, řízená moderace.
 18. Mapování kompetencí a informačních tokůstínování a poradenství v inovaci.
 19. Principy štíhlé výroby a jejích procesůporadenství, nastavitelnost.
 20. Realizace on-line průzkumůstínování pracovního procesu s výstupem.

PLOŠNÁ FIREMNÍ TÉMATA

 1. Empatická Asertivita
  Kultivační technika komunikačních schopnosti s respektem jeden k druhému.
 2. Důvěra v cíle
  Zaměření na cíle, osobní víru a vůli v naší pracovní a osobní motivaci.
 3. Efektivní komunikace
  Školení schopností naslouchání, argumentace a uvědomění si různosti schopnosti chápání jeden druhého.
 4. Komunikace v trojlístku tyran-oběť-záchranář
  Transakční analýza návykových rolí v chování na pracovišti i v osobním životě.
 5. Emoční inteligence
  EQ, základní schopnost empatie, navnímání a pochopení potřeb i motivace.
 6. Psychohygiena na pracovišti
  Základní návyky práce s emocemi a schopnost work-life-balance života.
 7. Etika a etiketa
  Návyky slušného společenského chování v prestižních i standardních situacích.
 8. Kreativita v nás
  Kreativita spojená s pracovní činností, tvorbou a inovací.
 9. Paměť – work-life-balance
  Paměť pro každý den, jak pracovat s krátkodobou, jak s dlouhodobou pamětí.
 10. Motivace – nemusím, ale chci
  Motivace vnější a vnitřní, kde hledat smysl a cíl, proč mám chtít.
 11. Jak na stres a konflikty
  Strašák stres a konflikty, kde hledat vlastní hranice, jak komunikovat.
 12. Prevence syndromu vyhoření
  Prevence civilizační zhouby v nás, vědět a znát, znamená umět jej rozeznat.
 13. Prezentační techniky aneb naučte se nebát mluvit
  Prezentace-základ projevu, umět zaujmout, být srozumitelný, nemít trému.
 14. Rozhodování s lehkostí každý den
  Systém našeho mozku v rozhodovacích manévrech, jak rychleji a efektivněji.
 15. Time management
  Práce s časem, prioritami, naším nastavením, zodpovědností a rozhodností.
 16. Týmová spolupráce
  Spolupráce v týmu, kompetence, srozumitelnost, zodpovědnost, vzájen. respekt.
 17. Vyjednávání-dohoda není náhoda
  Techniky vhodné k obchodním dovednostem a každodenním firemním jednáním. Jak být připraven na jednání, jak rozeznat manipulativní techniky.
 18. Logistický provoz technická správa
  Řízení, ukazatele výkonnosti, materiálové toky, zásobování výroby, skladování, vychystávání expedice, podnikový IS, inovace, zastupitelnost, řízení procesů.
 19. Principy štíhlé výroby
  Workshopy, poradentství, nastavitelnost.
 20. Procesní řízení
  Optimalizace procesů, výhody procesního řízení, nástroje pro zakreslení procesů.
 21. LEAN: základy leanu
  Přínosy, mapování procesů, 5S, kanban, kaizen, met. kořenové příčiny problému.
 22. Realizace on-line průzkumů
  Stínování pracovního procesu s výstupem – výrobní, i administrativní.

OBCHODNÍ TÉMATA

 1. Obchodní komunikace
  Jak na dlouhodobé klienty, vztahy, empatie a schopnost naslouchat.
 2. Etika a etiketa se službách
  Etika v obchodních schůzkách, meetingy, konference, pozvánky, konverzace.
 3. Image obchodníka
  Image osobního stylu, poradenství, typologie + možnost stylisty.
 4. Svoboda v rozhodování
  Svoboda obchodníka v jeho improvizaci, cílech, zaměření, úspěchu.
 5. Motivace – vnitřní ladění
  Obchodní motivace-individuální práce v menších skupinách.
 6. Obchodní radosti a dovednosti
  Strategie, nastavení, time-managemet obchodníka.
 7. Stres aneb vyhoření v zápalu
  Prevence syndromu vyhoření, tendence a důvody obchodníka.
 8. Naslouchání, priorita obchodníka
  Techniky poslouchat a naslouchat, komunikace nastavená na klienta.
 9. Rétorika
  Rétorika, intonace, neverbální projevy + prezentace.
 10. Čas a plánování
  Time -management obchodu – 24 hod. denně.
 11. Vyjednávání – eso v rukávu
  Obchodní vyjednávací techniky, aktivita, pasivita, schopnost rozeznat manipulaci.

FINANČNÍ A STÁTNÍ SPRÁVA

 1. Komunikace v bankovních službách
  Komunikace se zaměřením na cílového klienta – přepážková činnost.
 2. Finanční poradenství
  Obchodní činnost, práce a schopnosti finančního poradce.
 3. Stres ve službách
  Psychohygiena v osobním kontaktu s cílovým klientem, důvody stresu a konfliktu s klienty.
 4. Důstojné pracoviště
  Etický kodex, šikana na pracovišti mezi zaměstnanci.