Eva Tesařová

Letitou úspěšnou obchodní praxi uplatňuje v obchodních dovednostech a rozšiřuje ji o neverbální komunikaci, rétoriku. Ve vzdělávání se věnuje různým formám komunikace, osobnostním typologiím, učení vzájemné komunikace, vztahů, životních strategií prolínajících se osobním a pracovním prostředím. Zaměřuje se na motivaci,…