Time-management
Stíháte každý den své povinnosti, výsledky i osobní radosti k plné spokojenosti?
1. Na kurzu se naučíte jak změnit kvalitu dne a správně zvážit i investici času.
2. Naučíte se rozeznávat co je naléhavé a hlavně co je důležité a v tom mít plán.
Program je zaměřený na vědomé nakládání s časem a především prioritami. Účastníci se dozví, jak zvládat a reagovat na jakékoliv vnější podněty, i na ty které nejsou v původním plánu dne. A jak krátkodobě i dlouhodobě plánovat. Obdrží názornouplatformu. Uvědomí si, že: „My neřídíme svůj čas, ale řídíme sebe v čase.“ Kurz je zaměřený na celodenní kondici jednotlivce i celého týmu. Kondici jak mentální, tak psychickou, která vede k různě úspěšným výkonům. Tento program ale nevytváří vedlejší účinky. Má primární cíl, zvládat priority a výsady dne, ale nezanechat za sebou na úkor úspěchu a splněných úkolů, osobnostní a lidské trosky. Kvantita není vždy kvalita. Seminář má charakter sdílení a možnosti vzájemné inspirace. Přidaná hodnota je ve sdílení praktických osobních zkušeností, v komorní skupině do 14 osob. Kurz je možné hloubkově absolvovat na pokračování, formou více tréninkových lekcí.
Od 8 hodin až po 1 den.
Time-management je o řízení sebe v čase.
Co je opravdu důležité a co je naléhavé.
Dostanete návod k novým úhlům pohledu.
Pojmenujete přesně svoje priority a dáte jim pozornost a místo.
Naučíte si vytvořit hodnotový časový lán.
Pojmenujete a eliminujte žrouty času a žrouty vaší osobnosti.
Dozvíte se, jaké jsou další návaznosti s prioritami.
  • Všichni účastníci obdrží tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlou inspiraci k tématu.

  • V ceně je cestovné a stravné lektora.

  • Veškeré tiskoviny, psací potřeby, interaktivní techniky, případně vlastní projektor.

  • Následně možná návazná diskuse nebo individuální konzultace na 60 minut.


Firemní školení jsou dle témat vytvářeny přímo na míru klientovi a jeho prostředí. Veškerá konzultace je na osobní úrovni, s vysokým důrazem na individuální potřeby klienta a společnosti. Termíny i ceny jsou součástí individuální domluvy dle rozsahu a potřeb zakázky.
Co vše kurz obsahuje?
Moje profese, je můj koníček, smysl života a vášeň, protože: “Co učím, to žiju.”
Eva Tesařová
Perfekcionalista s výrazností extroverta.
Intuitivní tip s empatií a velkou životní energií.
Práce je můj koníček a základem mé práce je postoj: "Co školím, to žiji". Svou profesi úspěšně aplikuji do svého osobního života. A můj osobní život, je současně mou nejlepší profesní vizitkou.
Ve vzdělávacích aktivitách, za posledních 10 let praxe, spojuji schopnost holistického nadhledu na člověka, v pracovní i osobní oblasti. Zohledňuji neoddělitelná spojení mentální, psychické a fyzické kondice. S těmito komplexními informacemi pak efektivně pomáhám svým klientům v jejich rozvoji ve všech životních tématech.
Lektorka
Andragožka
Koučka
Odborná mentorka osobnostního rozvoje
Majitelka spol. SOULAD školení
Odborný specialista v oblasti Mobbingu a poradce krizové intervence
Připraveni na to se vzdělávat? Vyzkoušejte tento kurz.
Kde probíhá tento kurz?