Umění být zdráv – MUDr. Jan Vojáček
V roce 2022 se podařilo jedinečné a silné spojení profesionálů.
MUDr. Jan Vojáček se svým projektem Umění být zdráv, započal spolupráci s Evou Tesařovou - spol. SOULAD školení
a vytvořili tak jedinečný záměr v holisticky zacíleném vzdělávacím projektu, který dostal vypovídající název:
SOULAD v Umění být zdráv.
MUDr. Jan Vojáček propojil své zdravotní programy se vzdělávacími programy Evy Tesařové.
Jeho projekt Umění být zdráv představuje do firem zcela jedinečnou formu péče o zaměstnance.
Primárním cílem je pomoci klientovi pochopit základní principy zdraví, ve fyzickém i duševním spojení.
Jako lékař ve své praxi využívá vědecké poznatky v komplexním fungování lidského organismu.
Stejně jako rozvojové vzdělávací techniky je společným cílem rovnováha člověka, v osobním i pracovním životě.
V praktickém pojetí to znamená, že jedině člověk zdravý po fyzické a psychické stránce, spokojený a vyrovnaný ve svém životním stylu,
může být dobrým leaderem, manažerem, kolegou, přítelem i partnerem. Mezilidské vztahy stojí na schopnosti kvalitně komunikovat,
vzájemně se respektovat, mít osobní úctu, i lidskou důstojnost.
SOULAD v Umění být zdráv společně poskytuje svým klientům jedinečnou edukační i zdravotní platformu s podporou předních odborníků.
Spolupracujeme s předními českými psychology, psychiatry, lékaři, lektory, publicisty a vědeckými světovými specialisty. MUDr. Jan Vojáček propojil své zdravotní programy se vzdělávacími programy Evy Tesařové.
Jeho projekt Umění být zdráv představuje do firem zcela jedinečnou formu péče o zaměstnance.
Primárním cílem je pomoci klientovi pochopit základní principy zdraví, ve fyzickém i duševním spojení.

Cílem je tvorba, podpora a péče pro vědomou a zdravou firemní kulturu.