Vztahy a partnerství
Vztahy a nálada na pracovišti jsou tvůrci všech výsledků. Ve zcela jedinečném programu se účastníci naučí ihned ovládat viditelné povahové rozdíly a zvolí tak svou formu kompatibility se sociálním prostředím na pracovišti a také jednotlivci. Zasvětí se do podprahových důvodů chování v mezilidských vztazích. 1. Rozšíří své vědomosti o podprahových důvodech chování v mezilidských vztazích. 2. Pochopí, že chování v soukromí, ale i na pracovišti, se vždy odvíjí od osobních potřeb. 3. Naučí se znát své podněty potřeb a rozeznáte hravě i potřeby druhých. Dostanou návody jak řešit osobnostní rozdíly a pochopí způsoby, se kterým mohou změnit sociální vztahy, které mylně nazývali nedobrými. Byly pouze nepochopené. V tomto kurzu rozhodně nahlédneme do lidské psychologie a sociálních vazeb tak, jak se málo kdy poštěstí. Pokud změníme úhly pohledu, můžeme rychle najít vzájemné pochopení i tam, kde usnulo. Vědomí vlastních procesů chování a rozpoznání ostatních, vede k harmonizaci v jakémkoliv oblasti našeho života. Jednoduchý diagnostický program zlepšuje i vztah sám se sebou. Přidaná hodnota je ve sdílení v komorní skupině do 14 osob. Kurz je možné hloubkově absolvovat na pokračování, formou více tréninkových lekcí.
Od 8 hodin až po 1 den.
Velmi jednoduchou a efektivní vztahovou diagnostiku.
Systém osobní hodnoty, na kterém leží lidská kompatibilita.
Hodnotový systém je okamžitě aplikovatelný do života.
Nové úhly pohledu na své osobní vztahové potřeby.
Vědomé naslouchání v komunikaci.
Náhled na své osobní hodnoty a zdroje pro své sebevědomí.
Techniky k udržení dobré pozornosti.
Postupná tvorba nezávislosti na lidském přijetí, která ovšem přijetí aktivuje.
  • Všichni účastníci obdrží tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlou inspiraci k tématu.

  • V ceně je cestovné a stravné lektora.

  • Veškeré tiskoviny, psací potřeby, interaktivní techniky, případně vlastní projektor.

  • Následně možná návazná diskuse nebo individuální konzultace na 60 minut.


Firemní školení jsou dle témat vytvářeny přímo na míru klientovi a jeho prostředí. Veškerá konzultace je na osobní úrovni, s vysokým důrazem na individuální potřeby klienta a společnosti. Termíny i ceny jsou součástí individuální domluvy dle rozsahu a potřeb zakázky.
Co vše kurz obsahuje?
Moje profese, je můj koníček, smysl života a vášeň, protože: “Co učím, to žiju.”
Eva Tesařová
Perfekcionalista s výrazností extroverta.
Intuitivní tip s empatií a velkou životní energií.
Práce je můj koníček a základem mé práce je postoj: "Co školím, to žiji". Svou profesi úspěšně aplikuji do svého osobního života. A můj osobní život, je současně mou nejlepší profesní vizitkou.
Ve vzdělávacích aktivitách, za posledních 10 let praxe, spojuji schopnost holistického nadhledu na člověka, v pracovní i osobní oblasti. Zohledňuji neoddělitelná spojení mentální, psychické a fyzické kondice. S těmito komplexními informacemi pak efektivně pomáhám svým klientům v jejich rozvoji ve všech životních tématech.
Lektorka
Andragožka
Koučka
Odborná mentorka osobnostního rozvoje
Majitelka spol. SOULAD školení
Odborný specialista v oblasti Mobbingu a poradce krizové intervence
Připraveni na to se vzdělávat? Vyzkoušejte tento kurz.
Kde probíhá tento kurz?