ASERTIVITA

Málokdy uslyšíte, že asertivní chování se pojí se sebevědomím. Zdravé sebevědomí je přitom hlavním aspektem, který asertivita vylepšuje a mění. Získáte tak na pracovišti nejen skvělý nástroj komunikační, ale nový osobní postoj. Získejte novým postojem respekt a úctu a ovlivněte tak chování ostatních k vám. Asertivita řeší dva opoziční extrémy:
1. na jedné straně postoj s tendencí – agresivity
2. na straně druhé postoj s tendencí – submisivity

S asertivitou nastavíte vědomým a rozeznatelným způsobem zlatou střední cestu chování a jednání na pracovišti a ovlivníte tak jednoznačně i vzájemné chování kolegů. Asertivita pomáhá získat respekt a úctu. Respekt a úctu k druhému, ale zároveň také k sobě! Kultivační forma proto pracuje především s úpravou vědomí vlastní hodnoty člověka. Úprava kvality sebevědomí je cíleným a důstojným vývojem každé zralé osobnosti.
Jak asertivitu denně prakticky používat.
Jak se asertivitou bránit, ale zároveň kultivovat celou situaci.
Proč se asertivita nejvíce pojí se sebevědomím.
Zlepšíte pozorné naslouchání v komunikaci.
Co jsou hlavní pilíře asertivity.
Jak jí využít jako nástroj pro vzájemný respekt a úctu.
Techniky k udržení dobré pozornosti.
Zjistíte jak použít sebeuvědomění v komunikaci.
  • V kurzu obdržíte tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlé inspirace k tématu.

  • Malé občerstvení bude součástí příjemného prostředí.
Co vše kurz obsahuje?
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.