Firemní a osobní progres.
Soulad v komplexním vzdělávání.
Každý vzdělávací program vytvoříme atraktivní, zážitkové, hluboce edukativní.

Na přání může probíhat přímo v kombinaci s osobní účastí některého z uvedených významných odborníků a zajímavých osobností.

Balíčky firemních školení

Vzdělávací témata

Firemní vzdělávací cíle
  • firemní prosperita
  • manažerské autoritativní vedení
  • prevence snížení výkonu díky stresu
  • vztahy v interní stabilitě a loajalitě
  • profesionální reprezentativní komunikace
  • atraktivní firemní kultura s kompozicí zdraví
  • stop presenteismu a absenteismu
  • work-life-balance a psychosomatika
  • osobnostní rozvoj
Na základě čeho volit a vybírat vzdělávací témata:
Rezervy v manažerském řízení lidí / Podpora nových manažerů
Malý respekt, slabá strategie řízení, neotevřenost, nečitelnost manažera, strach z nadřízeného, strach z podřízených.
Interní potíže v týmové komunikaci / Prevence pro týmový soulad
Slabá plynulost práce, dlouhé porady, žádná asertivita, neefektivní zpětná vazba- výtka, vyjadřovací nesrozumitelnost, minimální kolegiální podpora.
Mezilidské konflikty / Prevence a péče o kolektiv
Neochota, pomluvy, týmová nekompatibilita, sklony k symptomům kolegiální konkurence nebo šikany, vysoké procento žen v kolektivu bez řízení autoritou.
Snížená kondice zaměstnanců se sklony k vyhoření / Prevence syndromu vyhoření
Významná únava, podrážděnost, zvyšující se chybovost, vulgarismus, apatie nebo agrese, sklony ke lhaní, série zdravotních somatických potíží, alkoholismus.
Klesající motivace a pracovní výsledky / Zájem o znalost procesů motivace
Malá vnitřní motivace, špatná firemní strategie motivace, minimální podpora nebo znalost pro oborovou motivaci.
Vysoká míra časového nasazení, bez výkonnostní efektivity / Prevence chaosu
Špatný time-management, nepochopení pracovních priorit, minimální respekt a souhra v harmonogramu jednotlivců v kolektivu.
Klesající obchodní výsledky / Podpora obchodních dovedností
Malá flexibilita v obchodních dovednostech, staré prodejní postupy, malé inovativní změny, malá podpora důvěry a nadšení obchodníků, malá péče image reprezentantů.
Stagnace prosperity a růstu / Zájem o formy firemní atraktivity v oboru
Nežitá firemní kultura, malá péče o prostředí firmy, slabý důraz na vizitku, malá znalost konkurenčních trendů, malá kooperace s klienty v poskytování služeb.

Jak probíhá spolupráce

Budeme vycházet z praktických případových studií z Vašeho oboru a z nejnovějších odborných postupů s možností osobní spolupráce s odborníky.
Navrhnu Vám zcela individuální řešení na míru vaší společnosti a požadavkům týmu.
Sejdeme se na společné schůzce, probereme Vaše individuální potřeby a obsah vašich vzdělávacích aktivit.
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.