Firemní a osobní progres.
Soulad v komplexním vzdělávání.
Každý vzdělávací program vytvoříme atraktivní, zážitkové, hluboce edukativní.

Na přání může probíhat přímo v kombinaci s osobní účastí některého z uvedených významných odborníků a zajímavých osobností.

Balíčky firemních školení

Vzdělávací témata

Firemní vzdělávací cíle

  • firemní prosperita
  • manažerské autoritativní vedení
  • prevence snížení výkonu díky stresu
  • vztahy v interní stabilitě a loajalitě
  • profesionální reprezentativní komunikace
  • atraktivní firemní kultura s kompozicí zdraví
  • stop presenteismu a absenteismu
  • work-life-balance a psychosomatika
  • osobnostní rozvoj

Na základě čeho volit a vybírat vzdělávací témata:

1. Rezervy v manažerském řízení lidí./ Podpora nových manažerů.
Malý respekt, slabá strategie řízení, neotevřenost, nečitelnost manažera, strach z nadřízeného, strach z podřízených.
2. Interní potíže v týmové komunikaci./ Prevence pro týmový soulad.
Slabá plynulost práce, dlouhé porady, žádná asertivita, neefektivní zpětná vazba- výtka, vyjadřovací nesrozumitelnost, minimální kolegiální podpora.
3. Mezilidské konflikty./ Prevence a péče o kolektiv.
Neochota, pomluvy, týmová nekompatibilita, sklony k symptomům kolegiální konkurence nebo šikany, vysoké procento žen v kolektivu bez řízení autoritou.
4. Snížená kondice zaměstnanců se sklony k vyhoření./ Prevence syndromu vyhoření.
Významná únava, podrážděnost, zvyšující se chybovost, vulgarismus, apatie nebo agrese, sklony ke lhaní, série zdravotních somatických potíží, alkoholismus.
5. Klesající motivace a pracovní výsledky./ Zájem o znalost procesů motivace.
Malá vnitřní motivace, špatná firemní strategie motivace, minimální podpora nebo znalost pro oborovou motivaci.
6. Vysoká míra časového nasazení, bez výkonnostní efektivity./ Prevence chaosu.
Špatný time-management, nepochopení pracovních priorit, minimální respekt a souhra v harmonogramu jednotlivců v kolektivu.
7. Klesající obchodní výsledky. / Podpora obchodních dovedností.
Malá flexibilita v obchodních dovednostech, staré prodejní postupy, malé inovativní změny, malá podpora důvěry a nadšení obchodníků, malá péče image reprezentantů.
8. Stagnace prosperity a růstu. / Zájem o formy firemní atraktivity v oboru.
Nežitá firemní kultura, malá péče o prostředí firmy, slabý důraz na vizitku, malá znalost konkurenčních trendů, malá kooperace s klienty v poskytování služeb.

Kontaktujte mne pro osobní konzultaci nad podporou pro ideální vzdělávací strategii.

Jak probíhá spolupráce

Budeme vycházet z praktických případových studií z Vašeho oboru a z nejnovějších odborných postupů s možností osobní spolupráce s odborníky.
Navrhnu Vám zcela individuální řešení na míru vaší společnosti a požadavkům týmu.
Sejdeme se na společné schůzce, probereme Vaše individuální potřeby a obsah vašich vzdělávacích aktivit.
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.