MOTIVACE A VYTRVALOST
alfa a omega všech pracovních úspěchů

Motivace a vytrvalost jsou esa v rukávu pro dokončení a naplnění všech cílů. Motivace a vytrvalost jsou duševní pilíře pro dokončení jakéhokoliv záměru. Motivace je spíše emoční vazba k činnosti a výsledku. Dá se říci, že pokud motivace chybí, je již vlastně pozdě. Co tedy hledáme? Emoční vazbu mezi osobností a pracovní rolí nebo pracovním cílem. Motivace může mít různé roviny. Ustát tempo a náročnost. A druhá je spíše osobním postojem, hledající smysl a svou stopu a význam v pracovní, či jiné aktivitě.

Jak ale hledat „motivaci“ a zdroj energie pro svůj úspěch? Motivace a vytrvalost má holistickou návaznost na psychiku, vlastní nastavení člověka a schopnost resilience při náročnosti v překonávání nečekaných překážek. Dozvíte se všechny navazující postoje a způsoby, které schopnost vytrvalosti podporují, posilují a umocňují. Opřete se do své osobnosti a vašich nejsilnějších vlastností a schopností, které společně pojmenujeme a posuneme na vědomou úroveň.
Jak se nachází a trénuje vytrvalost.
Přijetí nového paradigma myšlení…
Vizualizace a afirmace svých vizí a cílů.
Jak se o vytrvalosti smýšlí, mluví a jak se od mládí formovala.
Nabídka vzorů životních postojů a nezávislých osobních zásad.
Náhled na své vědomí hodnoty - sebevědomí.
Případové studie, praktické příklady, metodiky.
Nabídka inspirace pro sledování motivačních videí, podcastů, knih
...a především, ochrana vašeho myšlení před: „jinak myslícími radily a moc hodnými dobráky.“
  • Obdržíte tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlé inspirace k tématu.

  • Malé občerstvení bude součástí příjemného prostředí.
Co vše školení obsahuje?
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.