Firemní a osobní progres.
Soulad v komplexním vzdělávání.
Každý vzdělávací program vytvoříme atraktivní, zážitkové, hluboce edukativní.

Na přání může probíhat přímo v kombinaci s osobní účastí některého z uvedených významných odborníků a zajímavých osobností.
Koučink a mentoring
Koučink:
 • Koučink skupinový
 • Koučink individuální
 • Mentoring – zkušené vedení a zpětnovazební rozhovor
Co je koučink:
Koučink je metoda, která pracuje s potenciálem daného člověka, pomáhá mu dojít efektivněji ke stanoveným cílům, podporuje ho v práci s překážkami, vnímá jeho individualitu a z ní čerpá podmínky k dalším krokům.
Koučovaní zaměřené na vlastní efektivitu a cíle je skvělým nástrojem pro práci s pracovním týmem i jednotlivci. Koučování probíhá formou rozhovoru, s jasnými pravidly.
Koučovaný prochází několika sezeními, na kterých se zaměřuje na vytváření strategií a jednotlivým krokům vedoucím k cíli. Za nejefektivnější považujeme 3 a více koučovacích sezení. Standartní délka koučovacího sezení je 90 minut, s periodou 2-3 týdny.

Co koučování přináší:

 • Změnu úhlu pohledu na konkrétní situaci

 • Individuální řešení a přístup, vlastní sebeuvědomění

 • Rovnováhu v pracovní i osobní oblasti života

 • Efektivnější řešení konfliktních situací

 • Podporu pro rozhodnutí a přijímání změn

 • Univerzální nástroj pro rozvoj manažerských dovedností

 • Účinná řešení pro zlepšení komunikace na všech úrovních

Všechna doporučení pro tuto práci

  • Certifikát v rámci mezinárodní certifikace ICF
  • Praxe více jak 10let
  • Stálé vzdělávání v nových trendech
  • Vysoký standart nabízených služeb
  • Dodržování základních principů a pravidel
  • Vysoká míra integrity, skvělá komunikace, odhodlání k druhým
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.