Úspěch, je trénovaná znalost a schopnost, jak zvládnout riziko.

Přihlaste se na první konzultaci zdarma a objevte potenciál, který se ve vás skrývá.

Naskočte do života

Hodinová konzultace

Osobní rozvoj

Týmové dovednosti

Manažerské dovednosti

Manažerské dovedností jsou kultivační proces každé osobnosti, která má cíl budovat vlastní tým.

Podpora kvalitního, tvořivého a kompatibilního týmu. Zažijte práci v kolektivu, který s radostí a humorem, propojenou energií a zájmem, tvoří celistvou jednotku firmy.

Způsob jak najít svůj talent, poslání, vlastní sílu osobnosti. Vývojové a rozvojové kroky, všechny brzdící oblasti i osobní výzvy.

Tento hovor má zjistit, jak na tom aktuálně jsi, vzájemně se poznáme, najdeme řešení na míru a řekneme si jak mohu pomoci dosáhnout tvých cílů.

Díky svým prioritám najdete strukturu dnů a pracovní dynamiku.

Naučím vás zvládat v první řadě sebe, kdo zvládá sebe, umí zvládat druhé.

Díky životním hodnotám najdete svoje priority.

Naučím vás prevenci pěti stupňů vyhoření.

Zažijete úspěch jinak, nastavíš nové vlastní vnímání cesty k úspěchu.

Budete mistr v dávání zpětné vazby, která není chápána jako kritika.

Podpořím váš manažerský rozvoj s individuálním přístupem.

Dostanete jasné nástroje a techniky struktury řízení lidí.

Dostanete objektivní zpětnou vazbu na osobu, která se ocitla v krizi a je spouštěčem pracovního nebo osobního kolabsu.

Diagnostiku pro začlenění zaměstnanců do pracovní oblasti.

Perfektní a hravé techniky pro efektivní komunikaci.

Dostanete kvalitní návody na respekt, úctu a vzájemné propojení.

Jak probíhá spolupráce?
Pro mé představení mohu vytvořit dvouhodinovou přednášku, obsahově kombinací dvou až tří programů.
Můžeme nejprve zvážit individuální konzultace s jednotlivci z týmu.
Sejdeme se na společné schůzce, tvé požadavky individuálně posoudím a navrhnu individuální řešení pro firemní kulturu, týmy i pro samotné jednotlivce.
Témata
Proč zrovna já?
Konzultace ZDARMA
Každá konzultace o vytváření společných záměrů seminářů, školení je zdarma.
Spolupráce se světovými kapacitami v oboru rozvoje myšlení, manažerských dovedností a životního stylu.
Všechny nabídky a materiály k nim jsou vždy zdarma.
Všechny nabídky se komponují na míru znovu a znovu, jak se více poznáváme a tvoříme.
firemních i korporátních celků.
50
úspěšných životních posunů a profesních progresů.
80%
státních organizací.
70
působím na trhu.
10 let
zkušeností s osobním rozvojem.
20 let
Moje profese, je můj koníček, smysl života a vášeň, protože: “Co učím, to žiju.”
Eva Tesařová
Perfekcionalista s výrazností extroverta. Intuitivní tip s empatií a velkou životní energií. Práce je můj koníček a základem mé práce je postoj: "Co školím, to žiji". Svou profesi úspěšně aplikuji do svého osobního života. A můj osobní život, je současně mou nejlepší profesní vizitkou.

Cesty k úspěchu mým klientům tvořím ze světového portfóĺia praktických případových studií a osobních zkušeností. Efektivní manažerské techniky, práce s myšlením a humor, mění lidský přístup i výsledky. Pracuji s emoční inteligencí, pozitivní psychologií a podporuji osobnostní růst a firemní kulturu.

Efektivními technikami pomáhám vést týmy a individuálně vzdělávám a podporuji růst osobnosti každého manažera a leadera, který buduje úspěšnou lidskou komunitu a svou důstojnou firmu. Ve stopách mého profesního snažení zůstávají stabilní firmy, kompatibilní a harmonické kolektivy, stovky osobností, se kterými jsme společné našli v jejich životě úspěch a pracovní i životní harmonii osobního života.
Koučka
Odborný specialista v oblasti Mobbingu a poradce krizové intervence
Odborná mentorka osobnostního rozvoje
Andragožka
Lektorka
Být leader je těžké. Pomáhám tento proces udělat jednodušší, předvídatelnější, méně stresující a zábavnější.
Steroidy pro tvou práci s lidmi!

Jak jednat s jednotlivými typy zaměstnanců

Analýza Vaší práce

Jak nastavit smart cíle

Test vlastní osobnosti

Jak mluvit se zaměstnanci

Co o mne říkají ostatní?
Proškolila jsem více než 100 firem ve 12 oborech:
Jak se nejrychleji dostanu ke svému záměru kvalitní změny a rozvoje?

Představte si, jak to bude příjemné, až se vaše osobnost, vaše výsledky a vaše životní úroveň zlepší. Dokáže to opravdu úplně každý. Teď už víte, že je způsob, řešení a cesta i pro vás. Klikněte na téma vašeho potřebného rozvoje a potkáme se spolu. Seznámíte se s Vaší nejlepší volbou a pak společně vytvoříme pro Vás nebo i celý tým individuální program. Možná budete chtít rovnou osobního kouče nebo mentora.

Tak mi napište e-mail a propojíme se spolu. Těším se.