ROZVOJ OSOBNÍHO POTENCIÁLU
aneb každý člověk může...

Školení zaměřené na rozvoj nejen silných stránek, ale i na hlubší poznání sám sebe. Nabídněte svému týmu možnost objevit své vlohy pro rozvoj profesních kvalit:
1) Náhled na lidský potenciál, který je bohatstvím vrozených dispozic.
2) Náhled nově na danou osobnost na základě jednoduché diagnostiky. 3) Uvědomění, že nic takového jako nedostatky nebo chyby nejsou. Jsou to jen lidské rozdíly a různosti našich zkušeností a schopností.

Školení nabízí srozumitelné techniky a návody k rozvoji profesního i osobního potenciálu a úspěchu. Největší řecká nadčasová moudrost vytesaná v Delfách do kamene zní: „Poznej sám sebe“. Všechny lidské posuny, skoky ve zralosti osobnosti, nebo vymanění se z potíží, startují v momentě pojmenování toho, kdo jsme a ve správném pojmenování situace nebo příležitosti, ve které se osobnost nachází.


Co je osobní potenciál a jak ho vnímat.
Návod, jak osobní potenciál navnímat a pojmenovat.
Jednoduchou diagnostiku typu a z ní možnosti rozvoje.
Jak na své osobnosti pracovat a rozvíjet ji.
Jak použít sebeuvědomění
Techniky k udržení dobré kondice.
Pojmenování nových rolí a v nich uplatnění své jedinečnosti.
  • V kurzu obdržíte tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlé inspirace k tématu.

  • Malé občerstvení bude součástí příjemného prostředí.
Co vše školení obsahuje?
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.