SPOLUPRACUJI
S odborníky a osobnostmi

V roce 2022 se podařilo jedinečné a silné spojení profesionálů.

Započala jsem společné vzdělávací a rozvojové aktivity s řadou špičkových odborníků v mnoha oblastech, které tvoří souhrnně holistické pojetí kvalitního životního stylu.

Primárním cílem je pomoci klientovi pochopit základní principy zdraví, ve fyzickém i duševním spojení.

Společně s lékaři, vědci a dalšími specialisty využívám všechny poznatky v komplexním fungování lidského organismu. Stejně jako rozvojové vzdělávací techniky, je společným cílem rovnováha člověka v osobním i pracovním životě.

V praktickém pojetí to znamená, že jedině člověk zdravý po fyzické a psychické stránce, spokojený a vyrovnaný ve svém životním stylu

může být dobrým leaderem, manažerem, kolegou, přítelem i partnerem. Mezilidské vztahy stojí na schopnosti kvalitně komunikovat,

vzájemně se respektovat, mít osobní úctu i lidskou důstojnost.

Rozvojové programy SOULAD poskytují svým klientům jedinečnou edukačně zdravotní formu s podporou předních odborníků.

Spolupracujeme s předními českými psychology, psychiatry, lékaři, lektory, publicisty a vědeckými světovými specialisty.

Cílem je podpora a péče pro vědomou a zdravou firemní kulturu.
Jan Vojáček
Lékař a mentor funkční medicíny
www.umenibytzdrav.cz
Lékař funkční medicíny a mentor týmu lékařů v
programech a aplikaci funkční medicíny. Autor série knih s tématem Umění být zdráv a mnoha odborných článků o příčinách chronických onemocnění a zdravém životním stylu, podporujícím kvalitu života. Téma metody umění být zdráv, se stalo mottem a cílem i dalších Janových projektů, se kterými aktivně podporuje a inspiruje jednotlivce. Nyní svou metodu rozvíjí dále a připravuje efektivní formy leadershipu s péčí o zaměstnance a to s jasným cílem firemní prosperity a především kondice a zdraví ve firmách.
Margit Slimáková
Specialistka na osvětu prevence a výživy
www.margit.cz

Specialistka na odbornou osvětu v oblasti zdravotní
prevence a výživy. Poskytuje poradenství, publikuje, školí a přednáší. Napsala mnoho bestsellerů na téma veřejného zdraví.
Vystudovala farmacii a výživu a ve své práci využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Její poradenství je vždy inovativní. Podle rozsáhlého průzkumu nezávislé mezinárodní organizace Ashoka je nejvlivnější českou expertkou v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a přístupu ke zdravému životnímu stylu.
Laura Janáčková
Sexuoložka a psycholožka
www.laurajanackova.cz
Sexuoložka, psycholožka, publicistka a autorka
bestsellerů. Pořádá semináře a přednášky. Je docentkou klinické psychologie Psychiatrické kliniky LF UK a VFN, zakladatelkou Institutu partnerských vztahů a prorektorkou VŠAPS. Laura Janáčková, je velice zajímavá a veselá žena s nakažlivým příjemným, až lechtivým humorem. Nezastihnete jí jinak než plnou elánu a sil, jež dodává lidem chuť do života. Intimní témata a vztahy, jsou jednou z nejcitlivějších oblastí našeho života.
Přesto se v této oblasti dozvíte praktické rady a veselá a moudrá, aplikovatelná doporučení.
Jan Rak
Kvantový fyzik

Jan Rak, mnoho let působil jako jaderný a kvantový fyzik, profesor na finské universitě ve Jyvaskyle a vedoucí pracovník na projektech urychlovače částic v CERNu. Dnes Jan Rak posouvá své mnohaleté zkušenosti dál a to doslova za hranice lidského myšlení. Myšlení je totiž jedním ze stěžejních tématů a stálou oblastí vývoje a pozorování. Jak sám často říká: „Pozorovatel pozoruje pozorované a tím ovlivňuje výsledek.“ Jan propojuje
významným a uchopitelným způsobem dva světy. Svět poznaný (vědecký) a svět nepoznaný (skrytý) ale přítomný. Od roku 2018 se v České republice významným způsobem zasadil o nové vnímání společenského paradigmatu a posunu lidských možností.
Petr Jan Křen

Byznys coach a mentor
www.petrjankren.cz

Petr Jan Křen je expert na budování, rozvoj, vedení týmů a business transformation leadership.
Zabývá se byznys mentoringem a koučinkem. Jeho další expertní oblastí je efektivní zlepšování vztahů,
jak v osobním životě, tak v pracovním prostředí. Čerpá ze svých bohatých životních zkušeností, které
neustále doplňuje o nové trendy. V letech 1993 – až 2013 vybudoval jedu z nejúspěšnějších
obchodních a finančně poradenských sítí v rámci OVB Holdingu a.g. Jeho pracovní filosofie zní: „ Buduj sebe, buduj lidi, buduj firmu.“
Marian Jelínek

sportovní trenér, mentální kouč
Marian Jelínek je sportovní trenér, mentální kouč,
manažer a autor řady motivačních knih.
Již více než 25 let se zabývá sportovní psychologií a
mentálním koučinkem. Individuálně spolupracuje s
manažery a vrcholovými sportovci. V současnosti např.
s Karolínou Plíškovou, Petrem Mrázkem, Janem Mickou
a dalšími olympioniky. Byl také dlouholetým koučem
Jaromíra Jágra. Své mnohaleté zkušenosti využívá na
přednáškách nejen pro asociace a sportovní kluby,
ale také ve firmách. Je garantem oboru Manažerské
psychologie a MSc. programu na Newton University.

Tereza Winklerová

je odborný průvodce a trenér somatické inteligence. Je také zakladatelkou mezinárodního kongresu Inteligentního pohybu. Vystudovala sociologii a andragogiku a mezinárodní evropský fitnes ve Španělsku. Momentálně s Marianem Jelínkem úspěšně realizují sebekoučinkové rozvojové programy, kde praktickou částí Terezy je práce s dechem a posturou těla. Sebekoučinkové roční programy jsou složeny z mentální a fyziologické tréninkové oblasti. Tereza je úspěšnou pořadatelkou a moderátorkou mnoha

kongresů a vzdělávacích workshopů na mezinárodní úrovni. Na začátku roku 2023 uskutečnila mezinárodní kongres MYSL TĚLA, kde kanadský lékař a vědec Thomas Verny poprvé v České republice představil přelomové vědecké a lékařské objevy v oblasti těhotenství a genetického vkladu člověka do celého vývoje života.

Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.