TIME-MANAGEMENT

Stíháte každý den své povinnosti i osobní radosti k plné spokojenosti? Na školení se naučíte jak změnit kvalitu dne a správně zvážit i investici času. Naučíte se rozeznávat co je splnitelné a hlavně co je důležité a v tom mít plán. Osvojíte si, jak si pojmenovat a udržet svoje každodenní priority.

Program je zaměřený na uvědomění, že: „My neřídíme svůj čas, ale sebe v čase.“ Najdete způsob jak kultivovaně eliminovat nebo nepřijmout nesplnitelné požadavky druhých. Dejte sbohem citátu: „ Dneska jsem tak rychlý, že potkávám sám sebe“.

Program je zaměřený na vědomé nakládání s časem a prioritami.Dozvíte se, jak zvládat jakékoliv vnější podněty, které nejsou v původním plánu dne a značně narušují jeho chod a výsledky. Školení je zaměřené na vaší celodenní kondici, jak mentální, tak psychickou, která vede k různě úspěšným výkonům. Nezanechává za sebou na úkor úspěchu a splněných úkolů, osobnostní a lidské trosky. Kvantita není kvalita.
Time-management je o řízení sebe v čase.
Co je opravdu důležité a co je naléhavé.
Dostanete návod k novým úhlům pohledu.
Pojmenujete přesně svoje priority a dáte jim pozornost a místo.
Naučíte si vytvořit hodnotový časový lán.
Pojmenujete a eliminujte žrouty času a žrouty vaší osobnosti.
Dozvíte se, jaké jsou další návaznosti s prioritami.
  • V kurzu obdržíte tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlé inspirace k tématu.

  • Malé občerstvení bude součástí příjemného prostředí.
Co vše kurz obsahuje?
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.