EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Efektivní komunikace přináší: více vzájemného pochopení, více synchronicit, lepší spolupráci, lepší výsledky, spokojenost a hlavně, dobré vztahy. Protože efektivní komunikace, je prostě lepší komunikace.

1. Naučíte se sledovat, jak mluvíte
2. Formovat efektivně co říkáte
3. Vnímat jak to říkáte a jak používáte intonační i neverbální projev
4. Jak svým projevem ovlivňujete jednání s kolegy či klienty

V komunikačních technikách kurzu naleznete nečekaně jednoduché způsoby kultivace svého projevu. Vedou ke srozumitelnému jednání s druhými a harmonizují sociální vztahy v soukromí, na pracovišti, plus vytváří nadstandardní klientské vazby. Naučíte se používat vyrovnaně racionální a emocionální způsoby projevu. Nebuďte tím, o kom říkají: „Dokud mlčel, byl to alespoň filozof.“
Všechny formy komunikace, verbální, neverbální, intonační.
Kdo mluví a s kým mluví, vědomé chování.

Tři způsoby vyjadřování, racionální, emocionální, behaviorální.

Obranné mechanismy v jednání.
I komunikace má svá pravidla, když je nemáš „nabouráš“.

Jak pohlídat neverbální projev.
Parametry profesionálního projevu a chování v rámci oboru.

Sebeuvědomění v konverzaci.
  • V kurzu obdržíte tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlé inspirace k tématu.

  • Malé občerstvení bude součástí příjemného prostředí.
Co vše kurz obsahuje?
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.