FIREMNÍ KULTURA
Firemní svět a jeho zákony

Firemní kultura je významným subsystémem organizace.
Je to vlastní firemní interní svět, s vlastními pravidly etiky, etikety, osobních vztahů, slušnosti, pravidel chování a jednání. Je to základní kámen pro celou budovu.
Je to interní desatero firemního náboženství.
Je to škola pro junior zaměstnance, je potenciálem pro rozvoj části společnosti.
Firemní kultura tvoří základ pro vizitku i výsledky celé firmy, nebo organizace.
Má svá pravidla a svoje fáze vývoje. Mezi základními kameny firemní kultury, by měli patřit úcta a respekt. Svou velkou roli tu sehrává tvůrce pravidel kultury, jímž jsou vedení společnosti a pak také zaměstnanci. Na tvorbě se podílejí obě strany.
Posledním trendem vyspělé společnosti je firemní kultura s péčí o zaměstnance s konceptem zdravého životního stylu. Firemní kultura nejsou zákony kata, ale sociální a rozvojové ukazatele, milníky a formy udržitelnosti důstojné a reprezentativní společnosti.

Co se dozvíte?

Fenomén firemní kultury a proč se jí zabývat
Nejefektivnější nástroje firemní kultury
Jak si vytvořit svůj základní obraz
4 typy organizačních kultur
Etika organizace
Mýty o pravidlech firmy
Důležité rituály firmy

Přínos školení

Zlepšení a přehlednost pravidel ve firmě
Zlepšení vztahů
Zvýšení samostatnosti zaměstnanců
Lepší vzájemná spolupráce
Zvýšení autority vedení firmy
Příjemné pracovní prostředí, fair play
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.