PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Co je syndrom vyhoření, jaké jsou jeho fáze a jak mu předcházet? Toto školení vás nechce vystrašit, ale ochránit. V tomto školení definujeme syndrom vyhoření a jeho příznaky. Rozpoznáte pět fází syndromu, přičemž fáze „vyhoření“ je až tou poslední a zásadní.

Upozorníme na aspekty, které vznik syndromu podporují přímo na pracovišti a jsou řešitelné. Zásadní je také správné pojmenování psychického stavu v kontextu dané životní a pracovní situace. Prevence má smysl, neboť proces vyhoření má již značné psychosomatické zdravotní návaznosti. Proto je syndrom vyhoření od roce 2016 oficiálně zdravotní diagnózou a také patří na prvním místa nejčastějších civilizačních chorob.
Informace a definice syndromu vyhoření
Ohrožené profese
Psychosomatické návaznosti
Faktory ovlivňující práci
Vývoj syndromu, podrobný popis všech jeho fází
Vnitřní a vnější individuální příčiny
Podrobný popis nejsilnější fáze syndromu
Vědomá sebereflexe chování v syndromu
Kroky vedoucí ke změně
Praktické návody, techniky, doporučení
  • Obdržíte tištěná skripta s technikami, návody a rozsáhlé inspirace k tématu.

  • Malé občerstvení bude součástí příjemného prostředí.
Co vše školení obsahuje?
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.