OBCHODNÍ DOVEDNOSTI
Jak najít skvělého obchodníka?

Jak jej pomoci rozvíjet a utvářet efektivní obchodní dovednosti?
Jak zlepšovat jeho profesionalitu, výkon a dlouhodobé výsledky?
Skvělým obchodníkem se přímo nikdo nenarodí, i když určité dispozice jsou dané. Nicméně, čím více potřebných dispozic potřebujeme, tím rychleji a přesněji víme, jak si je osvojit.
Aby se obchodník stal špičkou ve svém oboru, musí mít v rovnováze všechny složky: vůli, dovednosti, motivaci, empatii a vztah k tomu co dělá. Říká se tomu pilíř. A tím pilířem, je emoční vazba k procesu.
Bruste pilu, kultivujte. Obchod se mnohokrát pojí s fyzickým tréninkem. Přirovnává se k mnoha sportovním disciplínám. Například ke golfu. Každý ví, že bez stálého tréninku se úroveň a výsledky prostě sníží.
Vzdělávací tréninky s velmi specializovanými programy a technikami mají velmi účinný efekt. Praktické příklady, praktické situace, efektivní cíl a výstup.
I nejlepší obchodník, který se stále neučí, zůstane stát. Prvním předpokladem je chuť se zlepšovat, druhým, je schopnost. Ten druhý Vás rádi naučíme.

Co se dozvíte?

Schopnosti nejlepších obchodníků
Diagnostika klientů
Hra emocí – eso nebo ďábel v rukávu
Kdo vede hovor, ten vyhrává
Síla obchodu je v osobnosti
Trpělivost
Přesvědčovací techniky
Jak úspěšně uzavřít obchod

Přínos školení

Větší sebevědomí a pevnost v jednání
Výsledky
Dokážete hovořit řečí klienta, zrcadlení, sladění
Lepší efektivita času s klientem
Konec strachu z námitek a odmítnutí
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.