RÉTORIKA
Sexy důvod proč lidé poslouchají
Proč je dobré mít dobrý rétorický projev?
Prostě proto, že jinak je jedno co říkáte.
Prostě proto, že jinak lidé neposlouchají.
Prostě proto, že váš tón a srozumitelnost dělají z projevu místo a příběh, kterým v tu chvíli lidé s vámi opravdu žijí a vnímají.
Rétorika, je schopnost formulovat projev tak, aby byl proslov po obsahové i formální stránce příjemný a srozumitelný. Rétorika je skutečné umění a ten, kdo jej ovládá má skutečnou moc, zbraň, jež je možná použít pro lidi i proti nim.
Schopnost slovem a projevem dosahovat výsledků a kvalitně komunikovat je obrovský dar.
Rétorika řeší, vady řeči, rychlost řeči, artikulaci, slovní vatu, intonaci, poutavost projevu, výslovnost nebo plynulost, hlasitost, frázování a další...
Přijďte a posuňte své schopnosti a tím i charisma svého projevu.

Co se dozvíte?

Proč být dobrým rétorem, efekt
Jak pracovat s dechem
Jak správně vyslovovat
Jak správně artikulovat
Jak ovládnout koordinaci těla
Jak ovládnout trému
Jak se zbavit slovní vaty
Jak pracovat s intonací
Techniky přípravy na projev a prezentaci

Přínos školení

Jak být přirozený, sám sebou a cítit se ve svém projevu klidně
Jak mluvit a umět dávat důraz na podstatné
Nevyčerpat tak posluchače
Umět upoutat pozornost
Zbavíte se některých vad řeči nebo zlepšíte svou srozumitelnost v projevu
Pokud vás sem přivedla myšlenka,
že potřebujete vzdělávací péči a rozvoj,
tak jej potřebujete.

Poznejte se mnou skutečnou podporu v partnerství s profesionály v oblasti vzdělávání, rozvoje a udržitelnosti stability Vaší společnosti.

Vaše starost, naše radost v SOULADU.